GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWO-RODZINNEJ


 

 

Gabinet nr 31 – I piętro

 

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne: 

  tel. 146888172 

 

pielęgniarka Monika Purska      tel. 798 097 835

pielęgniarka Barbara Króll – Marczyk   tel. 513 793 062

pielęgniarka Jolanta Mikrut      tel. 518 131 538

 

 

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne  POZ realizują opiekę pielęgniarską w domu pacjenta.

Pielęgniarka środowiskowa planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad chorym, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, obejmując opieką zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku, osoby niepełnosprawne, osoby w stanie terminalnym w zakresie:

  • promocji zdrowia i profilaktyki chorób;
  • świadczeń pielęgnacyjnych;
  • świadczeń diagnostycznych;
  • świadczeń leczniczych;
  • świadczeń rehabilitacyjnych.