Zamawianie recept drogą mailową

Zamówienie recept na przyjmowane leki za pośrednictwem poczty elektronicznej –  Informacja dla Pacjentów

 

W związku z zagrożeniem infekcją koronawirusem i koniecznością zmniejszenia ilości wzajemnych kontaktów pomiędzy pacjentami i personelem medycznym, prosimy o składanie zamówień na leki za pośrednictwem poczty elektronicznej dla pacjentów MPL NZOZ IV w Tarnowie na adres:

recepty@nzozczworka.pl 

 

Proszę podać:

Imię i Nazwisko, PESEL, Lekarz prowadzący

nazwa leku, dawka, aktualne dawkowanie, na jaki okres czasu mają zostać przepisane leki

Przykład:

 Prestarium tabl. 5 mg Dawkowanie 1-0-0 na 60 dni

„Przed podaniem powyższych danych prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO) przez nasz podmiot – dostępną >>na niniejszej stronie internetowej<<

 

Jeśli posiada Pani/Pan Internetowe Konto Pacjenta   czterocyfrowy kod zostanie automatycznie wysłany sms-em po wystawieniu recepty przez lekarza.

Jeśli nie posiada Pani/Pan IKP, należy zadzwonić pod nr telefonu:

Poradnia Ogólna:  511 545 880

Poradnia Dziecięca:  511 545 790

w godzinach: 12.00 – 18.00

uzyska Pani/Pan kody wystawionych recept.

 

Po zgłoszeniu się do apteki prosimy o podanie  numeru PESEL i przekazanego czterocyfrowego kodu.

Na tej podstawie farmaceuta wyda przepisane przez lekarza leki.

 

Lekarz wypisze tylko te leki, które stanowią kontynuację dotychczasowego leczenia i były już wcześniej przepisywane przez lekarzy naszej przychodni. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na lek/leki dotychczas nie ordynowane przez naszych lekarzy, możemy  odmówić wystawienia recepty.

Aktualnie termin oczekiwania na recepty wynosi około 2-3 dni.

Dla Państwa wygody prosimy o aktywowanie Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Umożliwi to natychmiastowe przekazywanie kodów na urządzenia mobilne i wysyłanie elektronicznych recept na wskazane konta poczty elektronicznej.

 

Informacja jak założyć  Internetowe Konto Pacjenta    >> kliknij tutaj <<

 

Dziękujemy za współpracę
Personel MPL NZOZ IV w Tarnowie