NIEZBĘDNIK PACJENTA


 

 Nr alarmowy 999 lub 112

Kiedy i w jaki sposób wezwać  POGOTOWIE RATUNKOWE

 

 • Kiedy powinni Państwo wezwać pogotowie ratunkowe?

Wezwanie pogotowia powinno mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Do takich przypadków należą np. utrata przytomności, drgawki, nasilona duszność, masywny krwotok, porażenie prądem, nagły, ostry ból, zaburzenie rytmu serca, rozległa rana, będąca efektem urazu.

 • W jaki sposób możemy wezwać pogotowie?
  Aby wezwać pogotowie, powinni Państwo zadzwonić pod numer telefonu 999 lub 112.
  O wysłaniu karetki decyduje przeszkolony dyspozytor, który zada Państwu kilka pytań, podczas których należy podać:
 1.  dokładne miejsce zdarzenia ( adres, lokalizację).
 2.  powód wezwania karetki.
 3.  krótki, dokładny opis sytuacji – co się stało ( rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych).
 4.  kto potrzebuje pomocy ( imię i nazwisko, wiek, płeć).
 5.  kto wzywa karetkę ( imię i nazwisko, numer telefonu).
 6.  by usprawnić dojazd karetki, należy podać dyspozytorowi punkty orientacyjne, charakterystyczne miejsce, np. kościół, posterunek policji itp. Wezwanie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone przez dyspozytora słowami : „wezwanie przyjęte”.