DRUKI DO POBRANIA


Do prawidłowego odczytu dokumentów udostępnianych do pobrania  w naszym serwisie wymagany jest program  Adobe Acrobat Reader.
Jest on udostępniany przez producenta nieodpłatnie.

pobierz program Adobe Acrobat Reader

 

 

WZORY DRUKÓW  DO POBRANIA

 

Deklaracja wyboru lekarza
Deklaracja wyboru położnej
  Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – instrukcja
Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego