DRUKI DO POBRANIA


Do prawidłowego odczytu dokumentów udostępnianych do pobrania  w naszym serwisie wymagany jest program  Adobe Acrobat Reader.
Jest on udostępniany przez producenta nieodpłatnie.

pobierz program Adobe Acrobat Reader

 

 

WZORY DRUKÓW  DO POBRANIA

 

Deklaracja wyboru lekarza
Deklaracja wyboru położnej

 Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki  podstawowej opieki zdrowotnej

  Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej – instrukcja
Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej
Oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej składane przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego