PORADNIA MEDYCYNY SZKOLNEJ


 

Świadczenia pielęgniarki szkolnej obejmują:

  • wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych,
  • kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów,
  • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi,
  • sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
  • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
  • doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole,
  • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
  • prowadzenie grupowej profilaktyki fluorkowej u uczniów szkół podstawowych (klasy I–VIII) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l,
  • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

 

W roku szkolnym 2016/2017 nasza Przychodnia objęła świadczeniem medycyny szkolnej szkoły:

Pielęgniarka w środowisku nauczania i wychowania Nazwa i adres szkoły objętej świadczeniem
Biedrzycka Barbara Szkoła Podstawowa nr 5, Tarnów, ul. Skowronków 8
Niepłatna Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Tarnów, ul. Błotna 2
Społeczna Szkoła Podstawowa nr I, Tarnów, ul. Gumniska 47
Niepłatne Niepubliczne Gimnazjum, Tarnów, ul. Błotna 2
Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych, Tarnów, ul. Westwalewicza 6
Policealne Zawodowe Studium Plastyczne, Tarnów, Westwalewicza 6
Händzel Teresa ZSEO Technikum Nr 9,Tarnów, ul. Sanguszków 28
Zaucha Krystyna ZSEG Technikum nr 3, Tarnów, ul. Bema 9
ZSEG Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, Tarnów, ul. Bema 9