GABINET ZABIEGOWY


 • Gabinet Zabiegowy

 

 

czynny codziennie

od poniedziałku do piątku

w godzinach pracy Przychodni 8.00-18.00

 

 

W Gabinecie Zabiegowym naszej Przychodni wykonuje się:

 • Iniekcje domięśniowe i podskórne,
 • EKG,
 • Pomiary poziomu cukru glukometrem,
 • Szczepienia ochronne przeciw chorobom zakaźnym osób dorosłych,
 • Pomiar ciśnienia.

 

Szczepienia ochronne są prowadzone zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, publikowanym w formie komunikatu przez Głównego Inspektora Sanitarnego w dzienniku urzędowym Ministra Zdrowia. Kalendarz szczepień obejmuje zarówno szczepienia obowiązkowe (bezpłatne), jak i zalecane (płatne).

 

W ramach umowy zawartej z NFZ  wykonujemy bezpłatnie obowiązkowe szczepienia ochronne dla osób dorosłych narażonych w sposób szczególny na zakażenie, a będących pacjentami zdeklarowanymi do naszej Przychodni.

 

Szczepienia  ochronne obowiązkowe:

 • szczepienie przeciw WZW typu B,
 • szczepienie przeciw tężcowi.

 

Szczepienia ochronne zalecane:

 • szczepienie przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu,
 • szczepienie przeciw grypie,
 • szczepienie przeciw WZW typu A,
 • szczepienie przeciw WZW typu B,
 • szczepienie przeciw tężcowi,
 • szczepienie przeciw pneumokokom.

Koszty zakupu preparatów do szczepień zalecanych ponosi osoba poddająca się szczepieniu.

Szczepienia ochronne to najskuteczniejsza metoda zapobiegania groźnym chorobom zakaźnym.