Usługi transportu sanitarnego

Miło nam Państwa poinformować, że nasza placówka  świadczy usługi transportu sanitarnego bezpłatnie dla pacjentów naszej przychodni, którym taki transport przysługuje w ramach ubezpieczenia NFZ oraz odpłatnie na prywatne zlecenie zamawiającego.

Kto decyduje o wystawieniu zlecenia na transport sanitarny? Kiedy przysługuje transport bezpłatny, kiedy częściowo odpłatny, a kiedy całość kosztów musi pokryć pacjent? Transport „daleki” w POZ, co to jest i komu przysługuje? Kiedy przejazd środkami transportu sanitarnego jest odpłatny?

Odpowiedzi  na te pytania oraz inne szczegóły dotyczące świadczenia usługi transportu sanitarnego   znajdziecie Państwo w zakładce Transport Sanitarny .